5.

Na hradě Pražském, 29. března 1611.Císař Rudolf purkmistru a radě města Chebu: Svolává generální sněm na hrad Pražský k 11. dubnu a nařizuje, aby hned to oznámili stavům Chebského kraje, aby vypravili k sněmu své posly.

Viz výtah v předcházejícím svazku č. 549.
Přihlásit/registrovat se do ISP