7.

Na hradě Pražském, 29. března 1611.Císař Rudolf Abrahamovi purkrabí z Donína, zemskému fojtovi markrabství Hornolužického: Svolává generální sněm a nařizuje, aby stavové hornolužičtí k němu vypravili své posly.

Viz výtah v předcházejícím svazku č. 551.
Přihlásit/registrovat se do ISP