11.

Ve Vratislavi, 7. - 12. dubna 1611.Protokol o schůzi knížat a stavů slezských, v níž jednáno především o vypravení poslů k generálnímu sněmu do Prahy.

Viz zevrubný výtah v předcházejícím svazku č. 611.
Přihlásit/registrovat se do ISP