14.

V Budyšíně, 8. dubna 1611.Instrukce hornolužických vyslanců k sněmu generálnímu ve věcech náboženských: Maji císaři připomenouti žádost z roku 1610 za svobodu augsburského vyznání a mají znovu prositi, aby byla vyřízena tak jako Čechům a Slezanům; bude-li třeba, mají žádati na králi Matyáši, českých stavech a vyslancích druhých zemí podporu.

Viz text v předcházejícím svazku č. 615.
Přihlásit/registrovat se do ISP