15.

V Budyšíně, 8. dubna 1611.Hornolužičtí stavové císaři Rudolfovi: Doporučují mu své vyslance k sněmu generálnímu a žádají, aby jim udělil brzské slyšení a milostivě vyřídil i jejich dřívější požadavky.

Viz text v předcházejícím svazku č. 616.
Přihlásit/registrovat se do ISP