16.

V Budyšíně, 8. dubna 1611.Hornolužičtí stavové králi Matyášovi: Doporučují mu své vyslance k sněmu generálnímu.

Viz text v předcházejícím svazku č. 617
Přihlásit/registrovat se do ISP