17.

V Budyšíně, 8. dubna 1611.Hornolužičtí stavové vyslancům slezským k sněmu generálnímu: Doporučují jim své vyslance k sněmu, kteří se mají raditi se stavy českými a vyslanci druhých zemí, jak by koruna Česká měla býti osvobozena od násilných útisků a jak by se měly zabezpečiti vyznání náboženské, privilegie a svobody; žádají, aby jim byli nápomocni radou a ve všem je podporovali, a hlavně při vyřízení jejich žádosti za svobodu náboženskou.

Viz text v předcházejícím svazku č. 618.
Přihlásit/registrovat se do ISP