51.

(V Praze), 13. dubna 1611.Pražské diarium: Stavům přečtena proposice a usneseno vypraviti k císaři deputaci s dotazem o jejích jednotlivých článcích a s žádostí, aby Pasovští byli dáni do klatby. Ustanovena komise k útrpnému výslechu Tengnaglovu.

Pokračování diaria pražského městského archivu: Chaos rerum memorabilium. rk. 323 A fol. 444.

V středu, když sou se sešli zase stavové, tu ponejprv byla přečtena zase propositi, a potomně se sstoupili páni zámečtí, 7 osob v počtu. Pan purkrabí vynesl potaz opakujíce propositi a vejklady činíce z strany artykulův, pak že oni nevědí, jací by to byli, nežli že se jim vidí, aby k J. Mti cís. vyslali, aby ty artykulové v propositi dotčení, jací by byli, vysvětleni a stavům v známost uvedené byli. Pan sudí nejvyšší učinivši řeč žádal, aby vystoupili, že páni stavové tolikéž to chtějí uvažovati. I šli do kanceláře a tak po druhé ráčili vystoupiti.

Potom šly přímluvy, a uvážili mezi sebou 4 artykulův: 1. aby ta propositi byla J. Mti král. odeslána, 2. aby J. Mti cís. vypraveny byly osoby pro vysvětlení té propositi v těch artykulích, že jeho Mt. cís. ráčila k tomu povolovati, aby J. Mt. král. za krále Českého volen byl, že by tudy páni stavové v velikém nebezpečenství zůstávati museli a že by se připravili o svobody z strany volení krále, 3. aby J. Mti cís. ty artykule, jací by to byli, ráčil vysvětliti, 4. aby ten lid pasovský vybyt anebo do achtu dán byl.

Když jim odpověď dána byla, tu byly voleny jistý osoby 3 ["3" připsány nad řádkou.] a přidány ku panu purk[rabímu], aby v přítomnosti jich J. Mti cís. ty věci přednesl.

Též 24 osob nařízeno ze všech stavův z strany toho Tennagle, aby byl zmučen.
Přihlásit/registrovat se do ISP