58.

V Praze, 13. dubna 1611.Zachariáš Rosenberger purkmistrovi a radě města Chebu: List jejich císaři Rudolfovi z 9. dubna ("9. diss getanes schreiben") [Srovn. protest Chebských císaři Rudolfovi proti obeslání sněmu z 6. dubna 1611 č. 602 předcházejícího svazku a poznámku, týkající se nesrovnalostí při datování. Ani toto psaní nepřináší vysvětlení, naopak posunuje datum ještě o den proti datování 8. dubna, o němž viz citovanou poznámku.] obdržel 11. dubna ve 3 hodiny odpoledne a odevzdal druhého dne ráno v 7 hodin nejvyššímu kancléři, "darauf mir durch herrn secretari Plateis dieser beschaid erfolgt: Es würde iczo kein antwort, allein ein recognition der presentation gegeben werden, so inligende zu befinden". Včera odpoledne byla ve sněmu proposice, jejíž obsah udává. Pro vyslance chebské vyjednal obydlí u Krištofa Discatiusa v domě U bílého koníčka; domníval se, že včera přijdou a má starost, aby se obydlí nezadalo. Incipit: "Der herrn an die Rom. kais. Mt." Datum: "In eil Prag, den 13. Aprilis 1611."

Orig. v archivu městském v Chebu.
Přihlásit/registrovat se do ISP