60.

[V Praze], 14. dubna 1611.Kutnohorské diarium: Městští vyslanci k sněmu předkládali na radnici své plné moci, sněm odložen.

Pokračování diaria kutnohorských poslů k sněmu. Kopie v městském archivu v Kutné Hoře: 6536/1 E.

14. Aprilis. - Páni vyslaní z měst, jsouce před tím dnem na rathauz staroměstský citováni, listy mocný pánům Pražanům pro vyrozumění tomu, která města s nimi v jednom svazku v příčině nynějšího jednání zuostávati chtějí, skládali a ukazovali i je zase vyzdvihovali.

Nahoře v sněmě nic řízeno nebylo než toliko vodklad sněmu za tou příčinou, že J. Mt cís. s resolucí svou se shotoviti moci neráčil.
Přihlásit/registrovat se do ISP