68.

V Linci, 14. dubna 1611.Stavovský výbor hornorakouský [Petrovi Vokovi z Rožmberka]: Dostali jeho dopis z 12. dubna. [Viz č. 49.] Ač se dověděli z psaní krále Matyáše, že poslal ohroženým krajům na pomoc 1500 pěších a 600 jízdných, [Viz list králův z 28. března 1611, č. 546 předcházejícího svazku.] přec nevědí, kde teď tato pomoc je a kdo jí velí. Proto Gotthart ze Starhemberga, který dává Zlatou stezku pokud možno ničiti nebo obsazovati, musil si dáti ujíti mnohou dobrou příležitost, aby učinil újmu nepříteli, když pomoc nebyla po ruce. Prosí za zprávy o těchto pomocných silách a za dobrou korrespondenci mezi jejím velitelem a mezi Starhembergem, aby spojenými silami mohli škoditi nepříteli.

Incipit: "E. Gn. schreiben." Datum "Linz den vierzehenden April anno aintausendsechshundert und ailften." [Z téhož dne zachoval se list hornorakouského stavovského výboru v Linci vyslancům [v Praze] "an die herrn gehaimbe deputirte", v němž je žádají, aby pohnuli krále Matyáše k posunuti žádaných posil k jejich hranicím. (Koncept v archivu zemském v Linci: B. 611, 4 ad F 1/7 1).]

Kopie v zemském archivu v Linci: Annalenband 52, fol. 212 - 213. Na začátku má nadpis: "Antwort darauf", t. j. odpověď na dopis Petra Voka z Rožmberka ze dne 12. dubna 1611 (č. 49), který předchází na fol. 209-210. Kopie je podepsána: "N. gemainer landschaft in Oesterreich ob der Enns verordnete etc."
Přihlásit/registrovat se do ISP