83.

V Praze, 16. dubna 1611.Noviny z Prahy: Dnes týden v sobotu (t. j. 9. dubna) dal císař odevzdati králi Matyášovi některé artikule [Srovn. č. 630 předcházejícího svazku. Vztahuje se na prostředkování Leuchtenberkovo a Moltartovo; srovn. tamže č. 626.] žádaje na něm resoluci, nečekal však na ni a předložil českým stavům 12. dubna proposici, "daraus ermelte stend wie auch die kgl. Mt zuvorderst vernommen, dass dieselbe den zuvor ubergebenen artikeln nicht gleichstimmig, haben sie gleich daher widerwertige und diese gedanken geschöpft, dass man den könig und die stend zue confundiren und dadurch nur aufzuziehen, es auch dahin zu stellen gemeint, wie man sich inmittelst mit mehrere[r] kriegsmacht Sterken und noch weiter überziehen möchte". Král i stavové podezřívají vévodu Brunšvického, že svádí císaře: vévoda proti tomu protestoval v antikameře a svou odpověď tam všem dal odevzdati písemně. [Viz č. 21.] Císař v proposici vedle jiných artikulů dovolil ("bewilligt"), aby byl král Matyáš korunován; stavové dostali 13. dubna odpoledne audienci "und allein mundlich begert (dann wie der alt von Wartmberg [Karel z Vartmberka (k defensi země nařízený).] und Rupach [Václav Vilím z Roupova (k defensi země nařízený).] als die vornembsten aus den directoribus den 5 dits [T. j. 15. dubna podle nového stylu.] in der antecamera gesagt, nit herkommen, dass man ausserhalb der proposition und abschieds in den böhemischen landtägen schriftlich handle), dass der kaiser die landständ dem herkommen nach bitten und nicht nur bewilligen soll, dass sie den könig in Ungarn als dero ältisten bruedern vor andern zum böhemischen könig erönen, als welche eine freie wähl hetten". Stavové usilovali, aby byli propuštěni z přísahy a 14. dubna objevili se nejvznešenější z nich v antikameře a žádali snažně za resoluci, protože mají velké výlohy - 23.000 mužů stojí je denně 20.000 tolarů "wie dann deswegen der obristeammerer Proskowsky, Molart und Barvitius 10mal diesen vormittag audienz gehabt, darauf nachmittag die endliche erclärung vorgenommen und folgenden tags irer kais. Mt ercleren der gebür nach folgen soll. Darüber die stend gar schwierig und zu besorgen, weil ihnen anheunt noch kein resolution geben worden, sie noch schwieriger werden und sich selbst ihrer pflicht relasciren und mit der erönung, welche schwerlich vor pfingsten geschehen würd, verfahren möchten". Pasovští leží v Budějovicích; dostali posily; mají býti dáni do klatby; Trauttmansdorf se za ně snažně přimlouval u některých českých stavů, ukazuje na zhoubně následky násilného postupu; lépe prý by bylo, aby byli vyplaceni, proto se nabídl, že vedle Kleinsrätela [Jiří Kleinsrätel, císařský rada a vojenský sekretář.] se vypraví ven "ein aussehuss zu machen und mit ihnen abzurechnen"; odečtou-li se jim zlato, stříbro a jiné, co přijali, nebude dluh velký; kdyby pak nechtěli odtáhnouti, mohlo by proti nim tím jistěji býti sáhnuto k exekuci; většina českých stavů však nevěří a usiluje o vyhlášení klatby. Královští důstojnici se dobře drží a baví, Tiefenbach uspořádal na Malých Benátkách ve čtvrtek večer v 10 h. pěkný ohňostroj; císař to viděl a velmi zmalomyslněl; z tajných rad nikdo není "vorhanden" vyjma Leuchtenberka, Stralendorfa, Mollarta a Barvitia; Hannewald a Hegenmüller jsou ještě ve vazbě; Tengnagl byl včera mučen "auf die bohemische weis", byl natažen "lenger dann eine spann" a pálen na žebrách a po výpovědi nechán s otevřenými ranami na slámě; je obava také o jiné, též o Hegenmüllera. Incipit: Als verschienen sonnabend Datum: "Aus Prag vom 6. Aprilis [T. j. 16. dubna podle nového stylu.] anno 1611".

Kopie v státním archivu v Mnichově 542/10.
Přihlásit/registrovat se do ISP