88.

V Praze, 17. dubna 1611.Král Matyáš arciknížeti Maxmiliánovi: Na psaní z 11. dubna [Arcikníže Maxmilián psal králi Matyášovi mezi jiným, jak se dařilo plukovníkovi Ramée v Mnichově a Solnohradě a jak se kují další pikle. Viz Briefe u Akten IX. st. 352 pozn. 1.] odpovídá, že chce položiti Tengnaglovi, který byl včera poprvé mučen, další otázky; posílá jeho výpovědi ze dne 14. března [Viz č. 393 předcházejícího svazku.] a jeho "diskurs" [T. j. jeho písemná "revelatio"; viz č. 571 předcházejícího svazku.]. Císařovy čaroděje, pokud je dostal, dal zatknouti a objevil strašné úklady proti svému životu; až pošle důkazy, uvidí arcikníže "dass so erschröckliche sachen fürkummen, welche allein genuegsamb wären, ihre kais. Mt von ierer digniteten zu deponiern", chce však císaře šetřiti jakožto hlavu domu a nejstaršího bratra, nebude-li dohnán do krajnosti. Chválí arciknížete, že se vyhýbá stykům s arciknížetem Leopoldem; Tengnaglovy výpovědi jsou takové, že výmluvy Leopoldovy jsou spíše jeho obžalobou; Ramée dostal zaslouženou odplatu, že byl odbyt Bavorskem a Solnohradskem. Posílá proposici císaře Rudolfa sněmu, jak byla opravena po prvé replice stavů; s korunováním jsou stavové spokojeni, žádají však také odevzdání vlády a propuštění z přísahy; napomíná denně stavy, aby věc uspíšili a nedopustili odkladu. Francouzský a savojský lid vojenský [Míní tím vojenský lid shromážděný v Elsasku, s jehož součinností arcikníže Leopold počítal.] mu dělá starosti; Bathory [Gabriel Bathory, kníže Sedmihradský.] znepokojuje horní Uhry, král, až bude hotov s Čechy, najde proti němu prostředky, nyní mu především záleží na Čechách. Datum: Praag den 17. Aprilis anno 1611.

Podle orig. v státním archivu v Inšpruku: Ambraser Akten, Missiven 1611 nro. 31 vydal ve výtahu Chroust v Briefe and Akten IX. č. 145, st. 352 - 354.
Přihlásit/registrovat se do ISP