90.

V Kladsku, 17. dubna 1611.Jan Kristián, vévoda Lehnický a Břežský, českým stavům: Na rozkaz císařův a písemnou žádost českých stavů [Viz č. 550 předcházejícího svazku, rozkaz císaře Rudolfa ze dne 29. března o svolání generálního sněmu adresovaný Karlovi z Münsterberka, nejvyššímu hejtmanu ve Slezku, a č. 533 předcházejícího svazku, list stavů českých knížatům a stavům slezským ze dne 28. března o generálním sněmu.] knížata a stavové slezští vypravili jeho vedle jiných osob jakožto vyslance k sněmu do Prahy [Viz instrukci slezských vyslanců ze dne 11. dubna o č. 24.]; poněvadž se již dali na cestu a dnes se zde sešli a jsou odhodláni doraziti do Prahy ve čtvrtek [T. j. 21. dubna.], prosí za omluvu svého zdržení; dověděvše se, že císařská proposice "wider unser verhoffen alreit vorgetragen sein soll", prosí "das E. L. die herrn und Ihr dise sachen dahin richten wolten, damit sowol das land Schlesien als die cron Böhmen und andere incorporirte länder in gebührliche acht genommen und denselben bis zu unser ankunft nichts praejudicirliches vorgenommen werden möge". Incipit: "Den herren und Euch geben wir". Datum: "Glaz den 17. Aprilis 1611."

Kopie býv. archivu ministerstva vnitra ve Vídni: Cod. 78, fol. 283 - 284. V tomto kodexu začínají na fol. 281: "ihr fürstl. Gn. herzog Joh. Christians in Schlesien.... sowol der andern herren abgesandten abgegangene schreiben des pragerischen Verlaufs halber."
Přihlásit/registrovat se do ISP