92.

V Aschaffenburku, 17. dubna 1611.Jan Schweikhard, arcibiskup a kurfirst Mohučský, králi Matyášovi: Dovídá se, jak při těžkých nepokojích vzniklých v koruně České říšský dvorský rada Jan Ruprecht Hegenmüller byl českými stavy nedávno zatčen; maje soustrast s Hegenmüllerem, jenž, jak pozoroval, byl "in seinem tun und lassen ufrichtig" a jehož rady vždy směřovaly k míru, prosí krále "bei ermelten beheimischen stenden die Sachen dahin befürdern, damit er Hegenmüller der Verstrickung uf caution erlassen werden möge." Incipit: "Uns langt berichtlich an". Datum: "Aschaffenburg den 17. Aprilis anno etc. 1611. [Téhož dne psal Jan Schweikhard, kurfirst Mohučský, z Aschaffenburku císaři Rudolfovi (koncept v státním archivu ve Vídni: "Mainzer Erzkanzlerarchiv, Reichstagsakten 1611, Bd. 103 e, fol. 151 - 154" ve výtahu vyd. Chroust v Briefe u. Akten IX. st. 351, pozn. 2), oznamoval mu, že král Matyáš ho žádal o pomoc a naléhal připomínaje smlouvu pražskou, aby císař propustil pasovské vojsko a na osobní schůzce se smířil s králem Matyášem "dass die reichsstände bei ihrem vertrauen auf den kaiserlichen schütz verharren könnten". Neodpomůže-li se rychle zmatkům a smlouvě (pražské) se nedostojí, obává se smutných následků. Srovn. též odpověď kurfirsta Mohučského vyslancům krále Matyáše, žádajícím o pomoc, ze dne 16. dubna v Briefe u. Akten IX. č. 144 st. 350 - 351. V odpovědi té se kurfirst omlouvá, že se nemůže tak rychle a bez dohodnuti s ostatními sjednateli pražské smlouvy rozhodnouti a nabádá krále k smíru s císařem. Téhož dne psal kurfirst Mohučský z Aschaffenburku kardinálovi Ditrichštejnovi (koncept tamže: Bd. 103 c, fol. 156), že kardinálův kancléř dr. Wacker (dr. Jan Jakub Wacker z Wackernfelsu na fungferndorfu, arcibiskupský olomoucký kancléř) mu přednesl jménem krále Matyáše jeho "Werbung". Co mu odpověděl, dozví se od něho.]

Orig. se stopou po uloupnuté pečeti v archivu býv. ministerstva vnitra ve Vídni: I A 1 Ka 2990. A tergo adresa Matyáši, králi Uherskému atd. a poznámka rukou Khleslovou: "Curfürst zu Mainz füer Hegenmüller."
Přihlásit/registrovat se do ISP