100.

V Praze, 18. dubna 1611.Camilo Cataneo kardinálovi Borghese: Děkuje, že byl přijat do jeho služeb ve věcech protektorátu [Kardinál Borghese byl jmenován protektorem Germanie] a že mu bylo svěřeno, aby pravidelně psal, co mu řekne Barvitius a co se stane v těchto končinách. Oznamuje mezi jiným podle zprávy Barvitiovy, že císař tento týden nebezpečně stonal "gran stretteza di petto e palpitatione di cuore" a píše vedle jiných věcí také o počátku sněmu českého minulé středy, posílaje zároveň opis sněmovní proposice. Na proposici předložili stavové pět bodů "prospero a S. Mta cinque punti da risolvere primo di far altro; ci o, che volendo salvar il loro ius eligendi S. Mta deve pregargli a coronar il re, che gli liberi parimente del giuramento, non convenendo stare giurati a duoi re, che si dichiari sopra gli articoli accennati, [T. j. artikule, které si císař vyhradil na konci proposice, viz č. 40] che gli concenda di potere communicar e consegliarsi con il re, e che poblichi il bando imperiale contro la gente di Possa conforme ľ intentione datta".

Na tyto body dal císař odpověděti v sobotu, "che havendo gli signori stati gi a designato il re d Ungaria per suo re dopo la morte di S. Mta in ci o abastanza hanno dichiarato il saranno liberi di quello di S. Mta. Quanto alli articoli S. Mta desidera, [Srovn. odpověď císařovu ze dne 16. dubna v č. 81.] che la lascino qui in Praga o in altro luogo di suo gusto di questo regno, che oltre le sue signorie gli diano contributioni di potersi manterene, e che piglino di pagare gli debiti fatti dala camera bohema per servitio del regno, che trattino e communichino con il re a loro piacere, e che in quindeci giorni publicara il bando imperiale". O těchto bodech se stavové radili, "et hoggi communicando con il re la risposta, domani la daranno a s. Mta." Je naděje, že to dopadne dobře a že korunování bude nejpozději o letnicích; král pozval kardinála Ditrichštejna, (arci)biskupa Koločského a biskupa Nitranského, protože arcibiskup pražský pro svůj bídný stav nemůže se účastniti. Králi Matyáši není dnes dobře a sotva přijde přes most dříve [Bydlí dole ve městě.] než ke korunování. Včera přišli vyslaní z Lužice k sněmu, ze Slezska přijdou vévoda Lehnický a jiní. Inscript: "Havendomi monsignore". Datum: "Di Praga gli 18 Aprile 1611."

Orig. v knihovně Vatikánské: Barberini 7045, fol. 64 - 67. A tergo adresa kardinálovi Borghese, protektoru Germanie.
Přihlásit/registrovat se do ISP