205.

(V Augšpurku), 28. dubna 1611.Purkmistr a rada města Augšpurku králi Matyášovi: Žádost jejich ze dne 15. dubna za propuštění jejich spoluměšťana Matouše Welsera nebyla dosud vyřízena: nepochybujíce o jeho nevině a velice o něho jakožto měšťana zasloužilého o město Augšpurk dbajíce, prosí znova krále, aby svým zakročením české stavy a osoby deputované k defensi, které Augšpurští také o to pilně žádali, přiměl, aby ho propustiti z vězení. Incipit: "Wiewohl E. kgl. Mt". Datum: "Den 28. Aprilis anno 1611."

Orig. v archivu ministerstva vnitra ve Vídni: I A 1 Ka 2990; a tergo adresa králi Matyáši.
Přihlásit/registrovat se do ISP