212.

V Praze, 29. dubna 1611.Vyslaní hornorakouští k sněmu [stavům hornorakouským]: Psaní ze dne 19. dubna [Viz č. 126.] dostali; pokud jde o Pasovské, oznamují, že zítra budou k nim vysláni "etliche herrn commissarii mit zwei underschiedlichen instructionen", prý má tam jeti polní maršálek [Herberstein] a Hofkirchen [Jiří Ondřej Hofkirchen, plukovník ve vojsku krále Matyáše.], kteří mají získati prosté vojáky; Althan dává vyjednávati s Rožmberkem a Lukánem "ist aber nichts annemblich"; co se s těmito dvěma nedávno jednalo, nepokládá se u dvora za správné, neboť hledě k Althanovi šli příliš daleko. Čeští stavové určili den korunování na 12. června; dnes byly některé osoby deputovány, aby jednaly se saskými vyslanci, jsou to zemský hejtman moravský [Žerotín], nejvyšší komorník [Meggau], nejvyšší dvorský maršálek [Losenstein] "herr landobrister herr von Hofkirchen a Khrenberg [Oldřich z Khrenberku, vicekancléř krále Matyáše.]. Včera přibyl vyslanec braniborský a mohučský; braniborský vyslanec nabízí králi pomoc. Posílají seznam osob, které z inkorporovaných zemí byly poslány k sněmu [Na fol. 321 - 323 téhož svazku lineckého archivu jsou seznamy vyslaných z Moravy ze Slezska a Horní Lužice.]. Táží se po znamení na nebi v Rakousích, naříkají na drahotu v Praze a oznamují, že saští, braniborští a mohučtí vyslanci přišli "mit besserer expedition, als man wol vermeint" a jiní že jsou očekáváni. Incipit: "E. Gst. und Fr. schreiben. Datum: "Prag den 29. April anno 1611.

Kopie v zemském archivu v Linci: Annalenband 52, fol. 319 - 321.
Přihlásit/registrovat se do ISP