213.

[V Praze, 29. dubna 1611.]Seznam moravských vyslaných k sněmu a jejich diet.

Kopie v zemském archivu v Linci: Annalenband 52, fol. 321 - 322; přiložena k listu vyslaných hornorakouských stavům hornorakouským ze dne 29. dubna; viz č. 212.

Erster einschluss ist ein verzaichnus der deputierten mährerischen herrn ausschüss auf den behaimischen landtag und was jeder des tags zum lifergeld hat:

Herr cardinal von Dietrichstain des tags

 

100 taler.

Herr landshauptman [Karel st. ze Žerotína.]

 

50 taler.

Herr landcammerer herr Popel [Ladislav Popel z Lobkovic.]

 

40 taler.

     

Herr graf von Hodicz [Jiří hrabě z Hodic.]

   

Herr graf vom Thuern [Jeroným Václav hrabě z Turnu.]

hat jeder des tags

30 taler.

Herr von Khüenewicz [Jan Jetřich z Kunovic.]

   
     

Vier herrn praelaten [Byli to opati velehradský, loucký a zábrdovický a převor svatotomášský.]

hat jeder des tags

20 taler. 

Die aus dem ritterstand:

Herr obrister landschreiber [Jan Čejka z Olbramovic.]

 

30 taler.

     

Herr Tubskhi [Vilím Dubský z Třebomyslic.]

   

Herr Vaneczkhi [Václav Vanecký z Jemničky.]

   

Herr Saradeczkhi [Jindřich Zahradecký ze Zahrádek.]

hat jeder des tags

20 taler.

Herr Janofskhi [Volf Zikmund Jankovský z Vlašimě.]

   

Herr Schabszkhi [Asi chyba místo "Hradský"; totiž mezi zástupci rytířského stavu byl Michal z Hrádku.]

   
     

Die vier burger

hat jeder des tags

12 fl.

[Byli to zástupci Olomouce, Brna, Znojma a Jihlavy.]

   

Přihlásit/registrovat se do ISP