216.

[V Chebu, 29. dubna 1611.]Usnesení městské rady chebské: Vyslaní chebští [k sněmu] oznamují, že jim bylo raděno, aby suplikaci ve věcech náboženských [Srovn. č. 33 ze dne 11. dubna, kde jde o úmysl Chebských získati svobodu vyznání augšpurského.] stavům České koruny napsali česky "solches aber ein nachdenken auf sich hat"; proto jim odpověděli, aby tu suplikaci podali nejdříve v německé řeči a teprve, kdyby ji [stavové] nechtěli přijmouti, aby ji zadali česky. Incipit: "Demnach eines erbahren rats abgeordnete S. d.

Zápis v městské knize archivu chebského: Stadtbuch 1610 - 1611, fol. 233.
Přihlásit/registrovat se do ISP