218.

[V Praze], 30. dubna 1611.Vídeňské diarium: Včera a dnes 30. dubna byly porady o odstoupení císařově a o vyšetřování [Patrně se tím míní vyšetřování císařských služebníků.]; Slezané docela nechtějí souhlasiti s Čechy; císař a král se dosud nesešli; kdyby se tak stalo, snad by se ukázalo něco jiného; císař podle věrohodné zprávy nechce do Plzně, nýbrž do Vratislavě, už bylo k tomu vyhlédnuto asi 50 koní z císařských stájí; dokud neuvidí císaře na cestě, neuvěří tomu. V těchto dnech přišel braniborský a neuburský vyslanec; braniborský vyslanec daroval hraběti Turnovi meč a dvě pistole "so man ihme nit allerdings zum besten ausdeuten will"; Sasko prý v těchto dnech zase pošle list českým stavům. Ač císař určil korunování na pondělí svatodušní, [T. j. 23. května.] bude se snad konati v den Nanebevstoupení Páně, [T. j. 12. května.] k čemuž se dělají přípravy, pro velkou drahotu a nebezpečí nemoci. Dnes byla rozpuštěna "die kais. Mt muscatiererquardi"; Leuchtenberk chce ji sám přijmouti a dáti jí livrej, chce žíti a umříti pro císaře. Zikmund Bathory se stará o svoje klenoty, stříbrné náčiní a jiné věci v ceně 80 až 90.000 zl., které mu uzmul hrabě Sulz, když je jakožto dvorní maršálek opatroval. Incipit: "Den 29. und heut den 30. dis."

Pokračování druhého diaria státního archivu ve Vídni; ms. 108/II., fol. 286 - 287.
Přihlásit/registrovat se do ISP