225.

Na Hradčanech, 30. dubna 1611.Král Matyáš Starhemberkovi: Z psaní jeho ze dne 10. dubna poznal jeho snaživost a z příloh s radostí porozuměl prohlášení knížat Jana Fridricha [Würtmberského] a markrabí Bádenského [Jiřího Fridricha]; nepochybuje, že bude dále pracovati pro dosažení králova cíle. Zde je ustanoven 12. květen za termín korunování, vyslanci kurfirstů by chtěli jednání o tom protáhnouti, avšak, protože tři stavové [čeští] a král jsou za jedno, zůstane při tom, co císař prohlásil v sněmovní proposici. Incipit: "Aus Eurem". Datum. "Prag uf den Rätschin den letzten Aprilis." [V listu z téhož data, adresovaném arciknížeti Ferdinandovi a týkajícím se hlavně statků biskupství Pasovského, píše král také o svém korunování 12. května a zve k němu arciknížete; poněvadž denně jsou rozličné příhody, mohlo by se to prý o několik dní protáhnouti. Koncept v archivu ministerstva vnitra, dříve ve Vídni: I A 1 Ka 2990.]

Kopie v státním archivu v Zerbstu: Abt. Bernburg A 9 a, nro 166, fol. 171.
Přihlásit/registrovat se do ISP