227.

V Inšpruku, 30. dubna 1611.Arcikníže Maxmilián králi Matyášovi: Z příloh pozná, jak je žádán, aby zakročil ve prospěch Welsera zatčeného českými direktory; poněvadž Welser je svědomitý a poctivý muž, nelze mysliti, že by se byl účastnil takových úkladů neb o nich věděl, proto prosí, aby se přimluvil u českých stavů nebo u jejich direktorů za jeho nejrychlejší propuštění, neboť on a jeho bratři prokázali jakožto znamenití patriciové augšpurští Římské říši služby sehnáním peněz v turecké válce a domu Rakouskému vždy byli věrni a oddáni. Incipit: "E. kgl. Mt". Datum: "Insprugg den leisten Aprilis anno etc. sechzehenhundert und auf."

Orig. v archivu ministerstva vnitra, dříve ve Vídni: I A 1 Ka 2990. A tergo adresa králi Matyášovi a poznámka jinou rukou: "Beantwort 9. Mai 1611 Prag.
Přihlásit/registrovat se do ISP