229.

Ve Vídni, 30. dubna 1611.[Dolnorakouský] stavovský výbor Hofkirchenovi a Leiserovi: Porozuměli jejich psaní o vystavení plné moci [Viz č. 108 ze dne 18. dubna.], jíž by mohli užíti za nynějšího generálního sněmu při nastávajícím uzavření konfederace s českými stavy, kteří takovou plnou moc od vyslanců spojených zemí "instanter" požadují; uvažovali o tom zrale, jaká byla intence jejich poslání a nalezli, že bylo míněno "alles dasjenige handzuhaben und in vollkumbener bestendigkait zu erhalten, was vor disem von der länder wegen vernunftig und ansehenlich tractirt, geschlossen, becreftigt und aufgericht worden ist, solche zueordnung aber ist nicht simpliciter, sondern auf bevelch und genedigistes ersuchen und begern irer kgl. Mt.... von den gesambten ständen beschehen, dieselben haben sich solchem begern nach gehorsamist accomodirt und eben diejenigen landsmitglider darzue elegirt, auf welche höchsternennte ir kgl. Mt selbsten andeutung geben und solches iero gnedigst belieben lassen." Nemohou se tedy bez vědomí a rozkazu králova do takového díla pustiti, zvláště když i jiné unie a konfederace, které se staly pro blaho vlasti, byly sjednány za účasti královy; není v jejich moci naznačeným způsobem jim v té věci něco připojovati [k plné moci] anebo svolávati stavy za nepřítomnosti a bez rozkazu králova; nelze tedy vydati žádané plné moci, leč by to bylo rozkázáno králem. Incipit: "Was uns die herrn. Datum: "Wien den lezten April anno 1611."

Kopie v archivu ministerstva vnitra ve Vídni: Vereinigte Hofkanzlei Böhmen IV. H 3, nro 4. Opis v zems. archivu v Praze.
Přihlásit/registrovat se do ISP