231.

V Římě, 30. dubna 1611.[Státní sekretář kurie] nunciovi biskupu Melfskému: Došly zprávy, že kníže Anhalt jde do Prahy "in queste male congiunture" pod jinou záminkou; poněvadž však se lze domnívati, že má tajný cíl a že Čechové jeho přítomností vzbudí žárlivost u krále Matyáše a snad ho přimějí k něčemu jeho nedůstojnému, má biskup Melfský s biskupem Sarzanským [V jiném listu z téhož data v témž oddělení: I 952, fol. 51, adresovaném biskupu Sarzanskému, nařizuje státní sekretář mutatis mutandis totéž.] bdíti, aby Anhalt neučinil něco na úkor náboženství katolickému a domu Rakouskému. Incipit: "Essendoci inteso". Datum: "Di Roma li 30 ď Aprile 1611. [V jiných listech z téhož data nabádá státní sekretář kurie jednoho i druhého papežského nuncia v Praze k zakročení ve věci kaplana zatčeného na rozkaz českých stavů [pro čarodějství]. Tamže: Borghese I 920, fol. 213 a Nunziatura di Germania 23, fol. 341.]

Archiv Vatikánský: Borghese I 920, fol. 215.
Přihlásit/registrovat se do ISP