236.

V Drážďanech, 1. května 1611.Kurfirst Saský svým vyslancům v Praze: Nepochybuje, že dostali jeho včerejší "resolution und darinnen begriffene Verordnung" [Srovn. č. 226.] a že se přihlásili k slyšení u českých stavů; posílá jim další tři pověřující listy stejného znění, adresované vyslaným stavů slezských a stavů horno- a dolnolužických [Viz č. 237; pověřující list adresovaný českým stavům viz v č. 226.]; píše též o ratifikaci jüterbogské smlouvy. Incipit: "Uns zweifelt nicht". Datum: "Dressden den 21. Aprilis anno 1611."

Koncept v státním archivu v Drážďanech: Passauischer Akten II Buch 9167, fol. 257, 264. In margine poznamenáno: "An die nach Prag abgesantte".
Přihlásit/registrovat se do ISP