237.

V Drážďanech, 1. května 1611.Kurfirst Saský vyslaným slezských a jinými listy vyslaným horno- a dolnolužických stavů k sněmu generálnímu: Pověřuje své vyslance Gerstenberka a Wolfa z Lüttichau a doporučuje je jejich přízni. Incipit: "E. L. und Euch ist". Datum: "Dresden 21. Aprilis [Datuje starým stilem.] anno 1611" [Srovn. č. 142.].

Koncept v státním archivu v Drážďanech: Passauischer Akten II. Buch 9167, fol. 256 a 265. Kopie v biskupském archivu ve Vratislavi: Fürstentagsbuch 1608 - 1612, fol. 722 - 723 a v Gersdorfské knihovně v Budyšíně: ms 40, fol. 492. In margine konceptu je poznamenáno: "1. An die schlesischen stende. Gleichlauts, idoch ohne erwehnung einer fürstlichen person 2. an Ober- und 3. an Niderlaussniczer."
Přihlásit/registrovat se do ISP