239.

V Darmstadtu, 1. května 1611.Lantkrabě Ludvik Hessenský kurfirstovi Mohučskému: Nařídil přítomnému svému sekretáři, aby odevzdal mohučskému kancléři odpověď, kterou dal Ludvík poslu krále Uherského; žádá o radu, zda a jak má odpověděti na psaní krále Uherského a psaní českých stavů [Srovn. Briefe und Akten IX., st. 406, č. 166.]. Incipit: "Wir haben." Datum: "Darmstadt am 21. Aprilis/1. Maii anno etc. 1611."

Orig. v státním archivu ve Vídni: Mainzer Erzkanzlerarchiv, Reichstagsakten 1611, Bd. 103 c, fol. 231. - A tergo adresa kurfirsta Mohučského a poznámka jeho kanceláře: "Praesentaium Aschaffenburg den 2. Maii anno etc. 1611."
Přihlásit/registrovat se do ISP