255.

V Praze, 2. května 1611.Biskup Melfský státnímu sekretáři kurie: Plukovník Gent [Kašpar Gent, plukovník v pasovském vojsku.], vypravený arciknížetem Leopoldem s listy císaři a králi, přišel znovu již před mnoha dny do Prahy, ale Herberstein a Losenstein, s nimiž jednal, ho zastrašili, radíce, aby se vrátil; mají totiž zájem, aby roztržka trvala dále; avšak Puchheim ho dovedl k nejvyššímu komorníkovi [T. j. k Leonardovi z Meggau.] krále Matyáše; král ho předevčírem laskavě přijal v slyšení; Gent mu vysvětlil, že Leopold chce rozpustiti vojsko a žádá jen za příspěvek na zaplacení buď od českých stavů nebo jinak a za restituci toho, co bylo zabaveno v Horních Rakousích; také s císařem, jak praví, musí jednati o peníze na zaplacení vojska. Psaní Leopoldovo bylo podle sdělení nejv. komorníka příliš povšechné; biskup Melfský nevěří, že touto cestou se dospěje k cíli, neboť královští chtějí získati vojáky bez vůdců, jimž nevěří; myslí, že se řízení tohoto jednání ponechá Rožmberkovi a Fürstenberkovi, kteří je potají vedou. Počet pasovského lidu nepřesahuje už 4000 mužů a aby jeho rozpuštění se usnadnilo, žádal král předevčírem české stavy, aby znova zakročili u císaře ve věci achtu. "l Boemi poi per il contrario che sono stati fin hora rigidissimi in questo particolare, han finalmente dato plenipotenza a S. regia M di poter accomodarla, offerendosi essi di sodisfarla in parte con pagare però anticipatamente le solite contributioni del regno, il che in effetto risultarebbe tutto in danno del re. Si tiene non dimeno, che essi Boemi per liberarsi dal peso che sostengono della lor propria soldatesca, et conseguentemente dal pericolo di qualche gran solevatione de villani, siano per far anco più larga offerta". Neskoncuje-li se rychle s Pasovskými, mohou z toho vzniknouti velké nesnáze v celém Německu a to vidí královští služebnici a hledají proti tomu prostředky. Incipit: "Si seppe". Datum: "Di Praga a 2 Maggio 1611." [V listu biskupa Melfského státnímu sekretáři kurie z téhož data o téže signatuře: fol. 306 - 307, v němž jde především o volbu Matyášovu za krále Římského, je také zmínka o českých věcech, o přednesení purkrabí hradu Pražského ("viceburgravio") na sněmu, o němž psal biskup Sarzanský, o požadavcích českých stavů, jimiž bude znemožněno korunování 12. května a o výslechu Tengnaglově.]

Orig. v archivu Vatikánském: Nunz. di Germania 114 F, fol. 267 - 270. A tergo adresa kardinálovi Borghese a poznámka, že list došel 18. května.
Přihlásit/registrovat se do ISP