259.

V Praze, 2. května 1611.Camillo Cattaneo vévodovi Parmskému: Vyslanci z Mohuče a ze Saska měli slyšení u císaře 26. dubna ("martedi"); dnes měli slyšení u krále v přítomnosti stavů, všemožně ho žádajíce, aby se s císařem zacházelo s úctou a nabízejíce, že stejně zakročí u stavů; přijdou prý i vyslanci jiných kurfirstů a knížat. Král se přestěhoval na Hradčany 26. dubna; korunování bude 12. května, ač nebude-li odloženo "perchè gli signori stati non hanno ancora datta la risposta al li punti di S. M ces., poiché nel volere dare la scritta, già fu meglio considerata e poi communicata anco al li commissarii di Moravia, Slesia e Lusatia quali hoggi havranno datto il suo voto, e però domani o ¾ altro si crede sarà datta a S. M". A pak stavové prý chtějí předložiti králi spis se čtyřmi články: aby po jeho smrti byla volba za krále svobodná, aby se mohli scházeti bez povolení a vědomí králova, aby si volili úředníky a aby tyto země spojené mohly podle libosti "unirsi e risolvere senza licenza di S. M"; tyto požadavky by mohly zdržeti poněkud korunování. Král posud nepovolal Dietrichštejna, což se má státi každého dne, poněvadž je také deputován Moravou, pročež ho [Žerotín] po kurýrovi vyzval, aby přijel co nejdříve. Tento týden byl Tengnagl vyslýchán za přítomnosti Martinkovy, Slavatovy a zatčených úředníků. Přijel plukovník Geni, byv poslán arciknížetem Leopoldem; měl slyšení u krále, jemuž stavové odevzdali jednání s Pasovskými. Dnes v noci císař stonal, teď je mu už lépe; po obědě přijal v slyšení vyslané ze Slezska, prý odjede do říše. Incipit: "Arivarono qui". Datum: Da Praga gli 2 Maggio 1611. [V List stejného data a obsahu poslal Cattaneo [státnímu sekretáři kurie]; jen na konci dodává zprávu o arcibiskupu, že se jeho stav denně zhoršuje a vyslovuje obavu, že jednou náhlé zemře. List je v knihovně Vatikánské: Barberim 7045, fol. 73 - 74. Téhož dne psal Giacomo Aragona Appiano z Prahy vévodovi Parmskému (Neapol: Carte Farnesiane 129, fasc. 9) o přesídlení krále Matyáše na Hradčany a o požadavcích českých stavů. Král prý před korunováním musí slíbiti: 1. "di non fare mai parola né opera per alcuno suo successore in questo regno, 2. confermarle tutti li loro privilegi, 3. non havere ne suoi consegli alcuno ecclesiastico, 4. che mancando alcuno ufficiale del regno, a loro stia la elettione e deputatione ď altro, 5. che essi possano liberamente congregarsi, trattare e terminare li comitii e far soldati."]

Orig. v státním archivu v Neapoli: Carte Farnesiane 129., fasc. 5 - 6. A tergo adresa vévodovi Parmskému.
Přihlásit/registrovat se do ISP