261.

V Třeboni, 2. května 1611.Petr Vok z Rožmberka králi Matyášovi: Podává zprávu o pasovském vojsku, s nímž jednání mu král svěřil, o pokusu vzpoury menší části vojska, o potrestání původců a uklidnění jádra vojska, které znovu přisahalo, že se raději podrobí jeho prostředkování, než aby se vrhalo do dalšího neštěstí. Varuje krále dalších průtahů, neboť vojsko by bylo přivedeno k zoufalství. V seznamu vojska ("in der rollen") pozoruje mnoho členů stavu panského a téměř přes 300 osob ze vznešených rodů z říše. Uvážili všechny následky, jež by mělo nové zahájení nepřátelství v Čechách i v Německu, nemůže leč raditi, aby se pokračovalo v jednání. Přivádí na mysl případ vzpoury v císařské armádě a ukazuje, kam takové věci vedou. Pokud jde o Unii, postará se, aby byla správně informována po jejím vyslanci u něho přítomném. Žádá za vypravení komisařů s plnou mocí a ujišťuje, že se svými důvěrníky učiní všechno pro blaho královo a pro pokoj a svobodu vlasti. Pokud jde o Althana, může mu král dáti glejt a vyslechnouti ho v Praze nebo [na místě] svými komisaři. Incipit: "Der ereugender notturft". Datum: "Wittengaue den änderten Maii anno ain tausent sechs hundert und ailf".

Kopie v zemském archivu v Linci: Annalenband 52: " fol. 308 - 312.
Přihlásit/registrovat se do ISP