262.

V Aschaffenburku, 2. května 1611.Kurfirst Mohučský arciknížeti Albrechtovi: S bolestí se dověděl, v jak těžkém postavení je císař v Praze a jak lstivě ("verschlagen") čeští stavové všechno řídi s králem Matyášem, z čehož král snad brzy nebude valně potěšen a z čehož také domu Rakouskému vyplyne oslabení jeho pravomoci. Je přesvědčen, že arcikníže vše učiní, aby odvrátil záhubu od císaře a dynastie; pozoroval od počátku se soustrasti vývoj věci v Praze, poslal tam nyní svého vyslance a chce se postarati o sjezd kurfirstů v červenci; prosí arciknížete, aby mu projevil své mínění. Incipit: "Wir haben nicht". Datum: "Aschaffenburg den 2. Maii anno 1611."

Koncept v státním archivu ve Vídni: Mainzer Erzkanzlerarchiv, Reichstagsakten 1611, Bd. 103 e, fol. 251 - 252.
Přihlásit/registrovat se do ISP