278.

[V Praze], 4. května 1611.Král Matyáš říšské dvorské radě a svým radům a komorníkům Wolfovi Zikmundovi z Losensteina [Wolf Zikmund z Losensteina, dvorní maršálek krále Matyáše.], [Janu] Jiřímu Teufelovi [Jan Jiří Teufel, cís. a král. rada, dolnorakouský "regimentsrat".] a Oldřichovi z Gerštorfu ["Ulrich von Gerstorf" rada a komorník krále Matyáše.]: Posílá "interrogatorien" Hannewaldovy a jeho odpovědi; kdyby v nich byly nějaké nesrovnalosti nebo bylo třeba nějakých doplňků, ustanovuje král nadepsané pány za komisaře a nařizuje jim, aby se Hannewalda znovu dotázali; bude-li mluviti pravdu, propustí ho král z vězení, jinak proti němu zakročí jinými přísnými prostředky. Až tak učiní, mají provésti "examen" na "interrogatoria" rovněž přiložená s Hegenmüllerem v dobrotě, avšak s přísným pohrožením. Incipit: "Von der zu Hungern." Datum: "Dec[retum] per regiam Mtem 4. Maii 1611" [Datum expedice je napsáno in margine jinou rukou: "Ex[peditum] 6. Junii 1611".]

Koncept v archivu ministerstva vnitra, dříve ve Vídni: I A 1 K a 2990.
Přihlásit/registrovat se do ISP