284.

V Kutné Hoře, 5. května 1611.Šepmistři a rada města Kutné Hory Mikuláši Vodňanskému z Čazarova a mistru Janu Beniciusovi Táborskému, písaři radnímu, svým vyslaným k sněmu: Jak z jejich psaní tak i včera z ústního "referování" Jana Šultysa z Felsdorfu, který se domů vrátil, se dověděli, "na čem jsou věci sněmovní" i jejich věci obecní; posílají posla s tímto listem, aby měli zase po kom psáti. Posílají jistotu rukojmí za pana Jana Benedu z Nečtin a nařizují, jak si mají při tomto půhonu počínati. Incipit: "Na čem jsou". Datum: "Dán na Horách Kuttnách v středu den sv. Gottharta l. p. 1611.

Orig. v městském archivu v Kutné Hoře 6536/7 C.
Přihlásit/registrovat se do ISP