285.

(V Plzni), 5. května 1611.



Plzeňští vyslaným k sněmu: Žádají za zprávy o jednání sněmovním, vypravují k nim posla s výpisem dluhů a rukojemství za císaře, aby s jinými vyslanými z měst o tom mohli jednati.

Kopie v archivu města Plzně: Kopiář listů posílacích 1610 - 1611, část druhá, fol. 53 - 54. List má nadpis: "P(lzenští) vyslaným do měst Pražských."

.... Žádostiví jsouce přezvěděti, na čem sněmovní jednání pozůstává a co se víceji dobrého na něm od času zůstávání Vašeho v městech Pražských jedná, tohoto posla k Vám vypravujeme, Vás žádajíce, že mm to vše psaním Vaším, nicméně, kdybychom pro Vás koně a, pokudž by toho potřeba ukazovala, na místě Vašem jiný osoby vypraviti jměli, v známost uvésti nepominete. Též Vám příležitě vejpisy dluhův a rukojemství za J. Mt cís. odsíláme, dá-li se příčina s jinými pány vyslanými z měst kdekoliv a jakkoliv o to solicitovati, že jim v tom nápomocni a dobrou paměť na obec naši jmíti budete, nepochybujeme....

Datum ve čtvrtek po památce Nalezení sv. kříže léta 1611.




Přihlásit/registrovat se do ISP