291.

V Praze, 6. května 1611.Nejvyšší úředníci království Českého arcibiskupu Pražskému: Podle usnesení českých stavů bude král Matyáš 12. května korunován; žádají, aby arcibiskup přijel do Prahy a vykonal obřady.

Orig. v archivu arcibiskupském v Praze. Adresa: "Vysoce urozenému etc. pánu Karlovi z Lamberka, arcibiskupu Pražskému etc.

Služby své vzkazujem.... Vysoce důstojný kníže. - Nečiníme V. kn. Mti tejna, že jsou se páni stavové království tohoto Českého s milostivým J. Mti cís. povolením na tom jednomyslně snesli, aby nejjasnější a velikomocný kníže pán, pan Matyáš toho jména Druhý, král Uherský a arcikníže Rakouský, pan bratr J. Mti nejstarší, pán náš milostivý, s pomocí pána Boha všemohoucího ve čtvrtek den památný Vstoupení Krista pána na nebe nejprve příští na království České korunován byl.

I poněvadž při témž korunování přítomnosti V. kn. Mti, jakožto arcibiskupa Pražského, zapotřebí bude, i protož V. kn. Mt za to žádáme, abyste v středu před tím sem do Prahy se najíti dáti a nazejtří potom ve čtvrtek, připravě se k tomu, podle starobylého chvalitebného obyčeje a dobrého pořádku to, což by tak při témž korunování k ouřadu V. kn. Mti arcibiskupskému přináleželo, s pilností vykonávati ráčili....

Dán na hradě Pražském v pátek po Nalezení sv. kříže léta 1611.

 

N. N. nejvyšší ouředníci zemští království Českého, J. Mti cís. rady....


Přihlásit/registrovat se do ISP