294.

V Drážďanech, 6. května 1611.Kurfirst Saský kurfirstu Mohučskému: S terminem sjezdu kurfirstů 7. července je spokojen; nemůže se vzdáliti daleko ze země pro české nepokoje, stále vzrůstající [S jakými obavami se hledělo v říši na české nepokoje, je patrno z mnohých projevů říšských knížat uveřejněných Chroustem v Briefe u. Akten IX. Falckrabí Wolfgang Vilém praví dokonce v listu falckrabí Filipu Ludvíkovi Neuburskému ze dne 6. května z Düsseldorfu, že celý stav říše spočívá na tom, jak dopadnou české bouře ("auf dem ausgang des bömischen tumultus")- Viz Briefe a. Akten IX., st. 437.] a vítá "Mühlhausen" jakožto místo sjezdu; má radost, že kurfirst Mohučský je spokojen s posláním Brömserovým do Prahy; jistě ví od něho, jak se věci v Praze mají a jak se císař vyslovil ve své proposici jak ke králi tak k stavům o korunování a o vládě; když saští vyslanci tam přišli, až nebyla "res integra" a už bylo dáno svolení, což jistě Brömser oznámil. Kurfirst Saský napomenul české stavy vůbec a nejvznešenější z nich zvlášť k mírnosti a poslušnosti k císaři a žádal krále, aby u nich zakročil, ale dosud nepozoroval valného zlepšení, nechce však nic opominouti, co by sloužilo k odstranění zla a žádá kurfirsta Mohučského ještě jednou, aby připomněl Trevíru a Kolínu vypravení poslů do Prahy; vyslanci saští mají rozkaz, aby s mohučskými a ještě dalšími kurfirstskými vyslanci společně důvěrně postupovali a aby "pro re nata" se chopili takových prostředků, které slouží k zachování císařovy autority a pokoje. Datum: "Dressden den 26. Aprilis anno 1611".

Z kopie konceptu v státním archivu v Drážďanech ve výtahu vyd. Chroust, Briefe u. Akten IX., st. 435 - 436, č. 178. Praesentatum v Aschaffenburku je 11. května.
Přihlásit/registrovat se do ISP