404.

V Praze, 16. května 1611.Cattaneo státnímu sekretáři kurie: Korunování bylo odloženo na 23. květen, ale není to jisté, hledě k reversu, který má král dáti tomuto království; císař ještě neodpověděl stavům, ale denně dává jednati s králem, aby mu ponechal vládu, dokud bude živ, a není-li to možno, aby alespoň expedice se konaly jménem obou panovníků, aniž by se císař podpisoval; dále, aby mu byla ponechána residence, dán větší ptat, ponechány statky, a dána svoboda jeho služebníkům; stavové zatím konají přípravy ke korunování a chtějí býti v sobotu [T. j. 21. května.] sproštěni přísahy; obdrželi acht proti Pasovským; Weiser propuštěn na svobodu, též druzí budou osvobozeni; Hannewald nabízí stavům půjčku 100.000 tolarů; arcibiskup [pražský] přijel ve středu, [T. j. 11. května.] vyzván kapitulou ke korunování, není však schopen, a bylo nutno se spokojiti, aby krále korunoval kardinál [Dietrichštejn], který přijel v pátek večer [T. j. 13. května.] a měl včera dlouhé slyšení u krále a při tom dobře posloužil císaři. Incipit: "Dalia benignissima lettera." Datum: "Di Praga li 16 Maggio 1611." [List stejného obsahu poslal Cattaneo téhož dne vévodovi Parmskému; orig. se zachoval v státním archivu v Neapoli: Carte Farnesiane 129, fasc. 5 e 6.]

Orig. v knihovně Vatikánské: Barberini 7045, fol. 75 - 76. A tergo adresa kardinálovi Borghese.
Přihlásit/registrovat se do ISP