405.

V Hradci Štýrském, 16. května 1611.Biskup Trojský státnímu sekretáři kurie: Přišla zpráva z Prahy o požadavcích, které kladou čeští stavové králi před korunováním, domáhajíce se svobodné volby krále, volení úředníků, svobodného sněmování atd.; arcikníže Ferdinand nevěří, že by král Matyáš k tomu svolil, nesměje toho učiniti bez účasti druhých knížat domu Rakouského, o jichž zájmy tu jde; arcikníže slyšel, že Češi chtějí vyhnati jesuity a proto se jich vřele ujal u krále Matyáše a Khlesla. Datum: "Di Gratz a 16 di Maggio 1611."

Orig. v archivu Vatikánském: Nunz. di Germania 114 H, fol. 114 - 115. A tergo adresa kardinálovi Borghese a poznámka: "Ricevute a 25 di Maggio 1611. Risposto a 21 detto."
Přihlásit/registrovat se do ISP