406.

V Plzni, 16. května 1611.Plzeňští Václavovi Borboniovi: Majíce zprávu o odložení sněmu, nevypravili nových poslů; žádají za zprávy, zvláště o korunování.

Kop. v městském archivu v Plzni: Kopiář listů posílacích z l. 1610 - 1611, fol. 67; má nadpis: "P. Václavovi Borbonio, panu příteli našemu zvláště [milému]."

... Spraveni byvše, že jest toho sněmu generálního do jinšího času odloženo, jiných osob s prostředku našeho na místo předešlých vyslaných do měst Pražských vypraviti na ten čas jsme pominuli. Avšak nicméně žádostiví jsouce, co se až posavad dobrého v týchž městech Pražských najednalo, a zdaliž koronací šťastně vykonána aneb ještě do některého jinšího času odložena jest, přezvěděti, Vás přátelsky žádáme, že nám to kratičkým psaním v známost uvésti a jestli jaké psaní od pánův kraje Plzeňského ouřadu našemu svědčící k Vám dodáno, je po tomto poslu našem odeslati. Nicméně pro budoucí vyslané naše místska v příbytku Vašem popříti sobě nestížíte, a my se Vám toho odměniti nepomineme. S tím.... Datum ut supra [v Plzni v pondělí po neděli Exaudi léta 1611] [Doplněno podle předcházejícího.]
Přihlásit/registrovat se do ISP