423.

V Třeboni, 18. května 1611.Gotthard Starhemberg [stavovskému výboru hornorakouskému]: Dohoda s pasovským vojskem už měla býti uzavřena, avšak nepokojní lidé chtěli ji zmařit; včera po velkém jednání se většina vyřídila a dnes se chce skončiti. Komisaři by byli rádi udělali "accordo", bez peněz to však nešlo ale přece se smluvilo, že jízda a pěchota se spokojí se 160.000 (zl.); Lukán před výplatou postaví znova pluk o 2.000 mužích z pasovského vojska, což vojsko vítá. Škody v Rakousích nebudou vojskem zaplaceny a je správno, aby je nahradil původce všeho, arcikníže Leopold, svými statky. Až budou úmluvy uzavřeny, přinese o tom sám zprávu stavům. Korunování krále bylo císaři k vůli odloženo na pondělí svatodušní. Žádá za žold pro vojsko a hlavně pro pěchotu, která leží v poli. Incipit: "Der accordo." Datum: "Wittingau den 18. Maii anno etc. 1611."

Kopie v zemském archivu v Linci: Annalenband 52, fol. 358 - 360.
Přihlásit/registrovat se do ISP