445.

V Třeboni, 20. května 1611.Gotthard Starhernberg [hornorakouským stavům]: Akord s vojskem pasovským byl sjednán, vojsko vyplaceno; Leopold žádal Petra Voka z Rožmberka po svém vyslanci za prostředkování s českými stavy, aby mu bylo dovoleno zůstati v Krumlově, "weil es sein hipoteca, von kaiser ime gegeben, seie", což však nepůjde. Incipit: "An einem." Datum: "Wittingau den 20. Maii 1611.

Kopie v zemském archivu v Linci: Annalenband 52, fol. 363 - 364.
Přihlásit/registrovat se do ISP