462.

V Mohuči, 21. května 1611.Kurfirst Mohučský kurfirsta Saskému: Dostal jeho psaní ze dne 11. května; [Viz č. 347.] odpovídá mezi jiným, že je rovněž přesvědčen, že nelze císaři raditi, aby zůstal déle v Čechách, kde je "gleichsamb der Behmen gefangener und in offenem spott"; dává na uváženou, zda by jejich vyslanci v Praze neměli dříve u císaře vyzvěděti, ke kterému místu by nejvíce inklinoval, a pak co možná usilovati u krále Uherského a českých stavů, aby požadavky císařovy týkající se jeho vydržování a vydání jeho majetku, které českým stavům specifikoval a o jichž vyřízení dříve, než bude korunování, žádal, byly pokud možno rychle vyplněny, aby se císaři nestala újma; nevyřídí-li se to před korunováním, je obava, že se císaři nedostane satisfakce. Dále píše o říšských věcech. Incipit: "S. L. schreiben." Datum: "Zue St. Martinspurg in unserer statt Meintz den 21. Maii anno 1611 etc."

Orig. v státním archivu v Drážďanech: Passauischer Akten II. Buch 9167, fol. 729 - 735. A tergo adresa kurfirstu Saskému a poznámka: "Zu S. L. handen.", "Cito, cito." Ve výtahu vydáno v Briefe u. Akten IX., č 198, st. 474 - 475.
Přihlásit/registrovat se do ISP