Navržené změny předpisů Sbírky zákonů

Tisky: pouze neukončené, bez navržených změn | Předpis: / Sb.

CitacePředpisPočet
80/1920Zákon o pamětních knihách obecních1
241/1922Zákon o potírání pohlavních nemocí1
100/1932Zákon o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění1
169/1932Vládní nařízení o pamětních knihách obecních.1
86/1946Zákon o stavební obnově1
255/1946Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození1
115/1947Zákon, jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946, č. 86 Sb., o stavební obnově1
218/1949Zákon o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem1
165/1950Zákon na ochranu míru1
54/1956Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců7
32/1957Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách4
42/1958Zákon o úpravě některých nároků a závazků souvisících se sjednocením Zakarpatské Ukrajiny s Ukrajinskou sovětskou socialistickou republikou1
16/1959Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců1
36/1960Zákon o územním členění státu2
140/1960Vyhláška hlavního arbitra Československé socialistické republiky o pověření rozhodováním některých sporů patřících před Státní arbitráž Československé socialistické republiky1
140/1961Trestní zákon37
141/1961Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)25
40/1963Vládní vyhláška o náhradě škod způsobených exhalacemi socialistickým zemědělským a lesním organizacím1
53/1963Zákon, jímž se mění § 203 trestního zákona č. 140/1961 Sb.1
93/1963Vládní nařízení o úpravě celních sazeb1

12345>>ISP (příhlásit)