Poslanecká sněmovna
Usnesení

Usnesení č. | Schůze | Hledat Plnotextové vyhledávání (externí služba)

č. 1k informaci o ustavení volební komise Poslanecké sněmovny a o volbě jejích funkcionářů (9. července 2002) 
č. 2k návrhu na stanovení počtu členů mandátového a imunitního výboru (9. července 2002) 
č. 3k návrhu na ustavení mandátového a imunitního výboru (11. července 2002) 
č. 4k návrhu na potvrzení předsedy mandátového a imunitního výboru (11. července 2002) 
č. 5k informaci mandátového a imunitního výboru o ověření platnosti volby poslanců (11. července 2002) 
č. 6k návrhu na volbu předsedy Poslanecké sněmovny (11. července 2002) 
č. 7k návrhu na stanovení počtu místopředsedů Poslanecké sněmovny (11. července 2002) 
č. 8k návrhu na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny (11. července 2002) 
č. 9k návrhu na stanovení počtu ověřovatelů Poslanecké sněmovny (11. července 2002) 
č. 10k návrhu na nominaci ověřovatelů Poslanecké sněmovny (11. července 2002) 
č. 11k návrhu na určení ověřovatelů 1. schůze Poslanecké sněmovny (11. července 2002) 
č. 12k návrhu na zřízení výborů Poslanecké sněmovny (11. července 2002) 
č. 13k návrhu na stanovení počtu členů výborů Poslanecké sněmovny (11. července 2002) 
č. 14k návrhu termínu 2. schůze Poslanecké sněmovny a návrhu prvního bodu pořadu (11. července 2002) 
č. 15k návrhu na určení ověřovatelů 2. schůze Poslanecké sněmovny (16. července 2002) 
č. 16k návrhu na volbu místopředsedů Poslanecké sněmovny (16. července 2002) 
č. 17k návrhu na ustavení výborů Poslanecké sněmovny (16. července 2002) 
č. 18k návrhu na potvrzení platnosti usnesení, kterými Poslanecká sněmovna upravila své vnitřní poměry a podrobnější pravidla jednání v letech 1996 až 2002 (2. a 3. volební období) (16. července 2002) (přílohy
č. 19k návrhu na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby (16. července 2002) 
č. 20k návrhu na zřízení stálé komise Poslanecké sněmovny pro kontrolu činnosti Bezpečnostní informační služby a způsobu jejího ustavení nebo volby (16. července 2002) 

12345>>
ISP (příhlásit)