Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO

Vedoucí delegace

Jan Hamáček
Ing. Antonín Seďa



ISP (příhlásit)