Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění Rady Evropy

Vedoucí delegace

Ing. Václav KubataISP (příhlásit)