Stálá delegace Parlamentu do Středoevropské iniciativy

Vedoucí delegace

PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBAISP (příhlásit)