Stálá komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů

Předseda

Ing. Václav Klučka

Místopředseda

Mgr. Jana Černochová
Jana LorencováISP (příhlásit)