Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

Předseda

Mgr. Václav Klaus

Místopředseda

Ing. Lukáš Bartoň, Ph.D.
Ing. Stanislav Fridrich
doc. PhDr. Miroslav Grebeníček, CSc.
Milan Hnilička
Mgr. Tereza Hyťhová
Ing. Pavel Jelínek, PhD.
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA
doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D.
Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D.

Podvýbor pro heraldiku a vexilologii
Podvýbor pro kulturu
Podvýbor pro mládež a volnočasové aktivity
Podvýbor pro náhradní výchovnou péči
Podvýbor pro regionální školství
Podvýbor pro sport
Podvýbor pro vědu a vysoké školy
ISP (příhlásit)